Balancering af antibiotikabehandling med infusioner af immunsystem understøttende albumin

Klinisk studie

Om det kliniske forsøg
Formålet med Alb-trial, inden for MICROB-PREDICT projektet, er at validere en biologisk markør for at forudsige, hvor godt kroppen reagerer på behandling med albumin hos patienter med cirrose.

Den biologiske markør er blevet udviklet inden for MICROB-PREDICT projektet og vil blive testet i et europæisk randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med patienter inkluderet fra tolv europæiske centre.

I dette forsøg vil virkningen af langvarig administration af human albumin blive undersøgt i en kohorte af patienter med dekompenseret cirrose, stratificeret efter deres forventede behandlingsrespons på human albumin. Målet er at identificere patienter, som sandsynligvis vil have klinisk gavn af langvarig behandling med human albumin, hvilket resulterer i reducerede eller forbedrede symptomer og lavere risiko for død. Resultaterne af dette forsøg forventes at være et stort skridt fremad mod personlig behandling for disse patienter.

Forskningsenheder
Studiet udføres i ambulatorier på tolv kliniske forskningsenheder på tværs af s europæiske lande og er startet den 27/02/2024.

Danmark
Odense University Hospital, Odense
Prof. dr. Aleksander Krag

Herlev Hospital, Herlev
Dr. Mette Lehmann Andersen

Tyskland
Universitätsklinikum Münster
Prof. dr. Jonel Trebicka

Charité Hospital, Berlin
Prof. dr. Cornelius Engelmann

University Hospital Jena
Prof. dr. Alexander Zipprich

Belgien
University Hospital Leuven
Prof. dr. Wim Laleman

Ungarn
Debreceni Egyetem, Debrecen
Prof. dr. Maria Papp

Nederlandene
Leiden University Medical Center, Leiden
Dr. Minneke Coenraad

Alrijne Hospital, Leiderdorp
Dr. Sunje Abraham

Det Forenede Kongerige
King’s College London
Prof. dr. Debbie Shawcross

Spanien
Fundacio Privada Clinic per a la Recerca Biomedica, Barcelona
Prof. dr. Pere Ginés

Hospital del Mar, Barcelona
Dr. Montserrat Garcia Retortillo

Figure 1. Study overview

Læs mere om vores forsøg

Nyttige links