Een evenwichtige antibioticabehandeling met infusies van immuunsysteem ondersteunende albumine

Wetenschappelijk onderzoek

Antibiotica worden vaak als preventieve therapie gebruikt bij gedecompenseerde cirrose, met redelijk goed resultaat. Het gebruik van antibiotica leidt echter tot een verhoogde resistentie (ongevoeligheid) van bacteriën tegen de meest gebruikte antibiotica: de antibiotica worden dan steeds minder effectief.

Rifaximin (RFX), is een antibioticum dat een slecht in het bloed wordt opgenomen, en dat lijkt een goed alternatief te zijn bij veel maag- darm-lever aandoeningen.
Onderzoeken die het effect van Rifaximin op de voortschrijding van leverziektes hebben onderzocht, hebben echter tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Bij sommige patiënten werkte het zeer preventief met goede resultaten, maar bij andere patiënten was er geen meetbaar effect.

Albumine (ALB) is een uiterst belangrijk eiwit bij leverziektes: het kan aangeven hoe erg de functie van de lever door de leverziekte is verslechterd. Daarnaast wordt albumine vaak ingezet om gedecompenseerde cirrose te behandelen. Zo wordt albuminebehandeling aanbevolen in specifieke situaties, zoals “hepatorenaal syndroom” (verslechterde nierfunctie bij cirrose), “spontane bacteriële peritonitis” (geïnfecteerde ascites) en bij verwijdering van enkele liters ascites uit de buikholte door middel van een punctie.

Interactie van Rifaximin en humaan albumine met het microbioom en de gastheer bij cirrose. Rifaximin wordt oraal toegediend, terwijl humaan albumine via een infuus wordt toegediend, maar ook wordt uitgescheiden in het darmlumen. Microbiome biomarkers zouden de respons op deze behandelingen in een vroeg stadium kunnen weergeven.

Onlangs is ontdekt dat albumine ook invloed uitoefent op het immuunsysteem. Het lijkt erop dat albumine de immuniteit bij levercirrose zou kunnen verbeteren (originele publicatie). Toch is het moeilijk om te voorpellen bij welke persoon albumine een gunstig effect op de ziekte zal hebben en bij wie niet. Daar moet verder onderzoek naar worden gedaan. Bovendien kunnen albumine en andere moleculen die vanuit het bloed naar de darmholte lekken, van invloed zijn op het microbioom in de darm. Bovendien kunnen afbraakproducten van albumine weer worden opgenomen via de darmwand het lichaam in en dan weer invloed uitoefenen op lichaamsfuncties (zie bovenstaande afbeelding).

MICROB-PREDICT onderzoekt of er voorspeld kan worden welke patiënten een goede reactie op albumine-behandeling zullen hebben op basis van bepaalde kenmerken. Daarnaast zal MICROB-PREDICT belangrijke nieuwe inzichten opleveren over gedecompenseerde cirrose en ACLF en de werking van behandeling met rifaximin en albumine. Dit wordt gedaan met behulp van onderzoeken in het laboratorium om de wisselwerking van albumine met het microbioom te begrijpen. Tenslotte zal MICROB-PREDICT een gerandomiseerd klinisch onderzoek (ALB-TRIAL) uitvoeren om de nieuw ontdekte kenmerken die een goede reactie op albumine-behandeling voorspellen, te onderzoeken.
De resultaten van deze onderzoeken zullen gebruikt worden om een beter advies te geven voor het gebruik van albumine bij patiënten met gedecompenseerde cirrose in een gepersonaliseerde benadering.

Bruikbare links