Preventie van chronische cirrose en ACLF redt levens en verhoogt de levenskwaliteit aanzienlijk

Waarom dit onderzoek zo belangrijk is

Een eindstadium levercirrose is een belangrijke oorzaak van een verslechterde leverfunctie en gaat gepaard met een verhoogde kans op voortijdig overlijden. Eindstadium cirrose kent een grote ziektelast en heeft een grote invloed op het (sociale) leven van de patient en brengt ook hoge kosten voor gezondheidszorg met zich mee. Het lichaam kan lang de verslechterende leverfunctie compenseren, in dat geval ervaren mensen nog weinig tot geen klachten of symptomen. Op een gegeven moment kan de levercirrose zo ver gevorderd zijn, dat het lichaam de verslechterende leverfunctie niet meer kan compenseren: dit wordt gedecompenseerde cirrose genoemd. Kenmerken van gedecompenseerde cirrose zijn bijvoorbeeld vochtophoping in de buik (ascites), verminderde hersenfunctie (hepatische encefalopathie) en/of bloeding in het spijsverteringskanaal. Mensen ervaren hierdoor symptomen of klachten. Wanneer het lichaam de slecht functionerende lever niet meer kan compenseren, kan gedecompenseerde cirrose uiteindelijk zelfs overgaan op acuut-chronisch leverfalen (ACLF).
Wereldwijd sterven jaarlijks 1,2 miljoen mensen aan levercirrose. Toch is er relatief weinig aandacht van het onderzoeksveld voor decompenseerde cirrose en ACLF. Het is dan ook van groot belang dat het MICROB-PREDICT onderzoek uitgevoerd gaat worden.

Genetische aanleg, maar ook infecties kunnen het risico op gedecompenseerde cirrose vergroten en de kans op complicaties en voortijdig overlijden vergroten. Het darm-microbioom bestaat uit alle bacteriën, virussen, parasieten en schimmels die in het spijsverteringskanaal leven van iedere mens leven. Als er veranderingen in het darm-microbioom zijn of bacteriën vanuit het spijsverteringskanaal via de darmwand het lichaam kunnen binnendringen, kan er een ontstekingsreactie in het lichaam ontstaan. Dit kan gedecompenseerde cirrose en de verergering ervan naar acuut op chronisch leverfalen (ACLF) veroorzaken.
Een recent onderzoek dat door de Europese stichting voor onderzoek naar chronisch leverfalen (EF CLIF, Barcelona) is uitgevoerd, toonde aan dat in bacteriële infecties in veel gevallen acuut op chronisch leverfalen kan uitlokken. In dat onderzoek werd ook nogmaals aangetoond dat dit gepaard gaat met een grote kans op voortijdig overlijden.

We willen graag meer weten over hoe het microbioom bijdraagt aan de ontwikkeling van gedecompenseerde levercirrose en acuut op chronisch leverfalen. Daarom is dit onderzoek opgezet.
In dit zes jaar durende onderzoeksproject bundelen toonaangevende microbioom-experts, technologieleiders, medisch specialisten, de European Liver Patients Association (ELPA) en de European Association for the Study of the Liver (EASL) hun krachten.

Meer informatie over de wetenschappelijk onderzoek.