Equilibrando el tratamiento con antibióticos con infusiones de albúmina para apoyar el sistema inmunológico

Ensayo clínico

Sobre l’assaig clínic
L’objectiu de l’estudi Alb-trial dins del projecte MICROB-PREDICT és validar un marcador biològic per predir quina serà la resposta del cos al tractament amb albúmina en pacients amb cirrosi. Aquest marcador biològic ha estat desenvolupat dins del projecte MICROB-PREDICT i es provarà en un assaig europeu aleatori, doble cec i controlat amb placebo, amb pacients inscrits de dotze centres europeus.

En aquest assaig, s’investigarà l’efecte de l’administració a llarg termini d’albumina humana en una cohorte de pacients cirròtics descompensats estratificats segons la seva resposta esperada al tractament amb albumina humana. L’objectiu és identificar els pacients que probablement en beneficiaran clínicament del tractament a llarg termini amb albumina humana, amb una reducció o millora dels símptomes i un menor risc de mort. Es preveu que els resultats d’aquest assaig representin un gran pas cap a un tractament personalitzat per a aquests pacients.

Llocs d’estudi
L’estudi es realitza en consultes externes de 12 centres clinics de set països europeus i ha començat el 27/02/2024.

Denmark
Odense University Hospital, Odense
Prof. dr. Aleksander Krag

Herlev Hospital, Herlev
Dr. Mette Lehmann Andersen

Germany
Universitätsklinikum Münster
Prof. dr. Jonel Trebicka

Charité Hospital, Berlin
Prof. dr. Cornelius Engelmann

University Hospital Jena
Prof. dr. Alexander Zipprich

Belgium
University Hospital Leuven
Prof. dr. Wim Laleman

Hungary
Debreceni Egyetem, Debrecen
Prof. dr. Maria Papp

The Netherlands
Leiden University Medical Center, Leiden
Dr. Minneke Coenraad

Alrijne Hospital, Leiderdorp
Dr. Sunje Abraham

United Kingdom
King’s College London
Prof. dr. Debbie Shawcross

Spain
Hospital Clínic de Barcelona – Fundaciód Privada Clinic per a la Recerca Biomedica, Barcelona
Prof. dr. Pere Ginès

Hospital del Mar, Barcelona
Dr. Montserrat Garcia Retortillo

Figure 1. Study overview

Más información sobre nuestro ensayo

Enlaces útiles